سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


آبگرم شاهان گرماب


آبگرم شاهان گرماب در بخش قلندرآباد شهرستان فریمان ودر دهستان سفید سنگ واقع گردیده ا ست .فاصله این آبگرم تا شهر فریمان حدود 57 کیلومتر می باشد ودر آنجا آبگرم زلال ،بی بو و بیرنگ با حدود 48 درجه حرارت که فاقد گوگرد وآمونیاک وشوره است . اثر درمانی این آب بر روی امراض پوستی مربوط به گوگرد نیست بلکه مربوط به سیلیکات های آن است وچون از نظر کمی املاح زیادی ندارد نوشیدن آن بی ضرر بوده وبرای معالجه سنگهای مجاری ادرار وبیماری اگزما فوق العاده مفید ا ست.طبق مستندات این بنا دارای کتیبه ای بوده که سال ساخت آن را به سال 1087 ه.ق به دستور شاه سلیمان صفوی ذکر کرده است.