سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی


پیشینه تاریخی فریمان


شهر فریمان یکی از قدیمی ترین زیستگاههای خراسان بوده بطوریکه مصداق آن تپه ها ومحوطه های تاریخی است که از هزارهء چهارم قبل از میلاد مسیح تا اواخر دوره اسلامی در این شهرستان وجود دارد. فریمان درگذشته همواره از وقایع تاریخی نیشابور متاثر بوده به زعمی که این منطقه اسفنج یا اشبند نامیده شده است که از مضافات نیشابور کهن بوده است.مرکز آن فرهاد گرد یا ده فرهاد بود که اکنون در 15 کیلومتری غرب شهر فریمان قراردارد.همچنین کاروانسرای فریمان در راه یکی از انشعابات جاده ابریشم که سنگ بست را به هرات اتصال می داد قرارداشت. سنگ بست به سبب موقعیت ممتازش بر کنار جاده ابریشم وقرار گرفتن در تقاطع راههای پنجگانه:مرو،هرات ،قهستان،نیشابوروتوس بسیار مورد توجه وبا اهمیت بود.این اهمیت چنان زیاد بود که ارسلان جاذب سپه دار توس در دوره غزنوی در این مکان کاروانسرای بزرگی ساخت وآخر الامر در جوار همان عمارت به خاک سپرده شد. در حال حاضرآثار تاریخی –سیاحتی فراوانی در این شهرستان به جای مانده است که بطور اجمالی به ذکر آنها می پردازیم.